Tutkimus

Uusinta tutkimustietoa

Moodmetric-teknologialla lupaavia tuloksia stressitason tunnistamisessa työympäristössä

Vigofere Oy / Moodmetric

Moodmetric-älysormus on suomalaisen Vigofere Oy:n kehittämä tuki stressinhallintaan. Keksinnön takana on TkT Henry Rimminen, jolla on laaja kokemus sensoriteknologiasta ja fysiologisista mittauksista. Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta (electrodermal activity, EDA; skin conductance, SC; galvanic skin response, GSR). Mittaussignaali vastaa laboratoriolaitteiden tasoa ja se on Työterveyslaitoksen 2015 julkaisemassa tutkimuksessa todettu soveltuvan hyvin kenttätutkimuksiin (Torniainen et al., 2015).

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on hyödynnetty psykofysiologian tutkimuksessa yli sadan vuoden ajan ja ihon sähkönjohtavuus on yksi eniten tutkituista autonomisen hermoston psykofysiologista signaaleista (Boucsein, 2012). Ihon sähkönjohtavuus kertoo autonomisen hermoston sympaattisen haaran aktivaatiosta, ja se reagoi herkästi emootioihin (automaattinen ja biologisesti määräytyvä, joko tiedostamaton tai esitietoinen tunnereaktio), kognitioon (ajattelu) ja affektiin (tunnetila) (esim. Critchley, 2002).

Ihon sähkönjohtavuus kasvaa, kun hikirauhasten kautta ihon pinnalle nousee hikeä. Sympaattinen hermosto aktivoi ihon pienet hikirauhaset (eccrine sweat glands) osana esimerkiksi pakene tai taistele -reaktiota. Kämmenpuolen iho ja vastaavasti jalkapohjan iho ovat parhaimmat mittauskohdat signaalille niiden sisältämien hikirauhasten suuren tiheyden vuoksi. (esim. Boucsein, 2012).

Stressin mittaus ja Moodmetric-indeksi

Moodmetric-indeksi lasketaan Vigofere Oy:n kehittämän algoritmin avulla. Se kuvaa yksilön virittyneisyyttä asteikolla 1-100. Korkea virittyneisyys voi olla esimerkiksi positiivista innostuneisuutta tai negatiivista ahdistusta. Tällöin henkilön sympaattinen hermosto on hyvin aktiivinen. Kun indeksilukema on matala, parasympaattinen hermosto pääsee toimimaan ja elimistön palautuminen mahdollistuu. Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo antaa viitteitä autonomisen hermoston tasapainosta, joka on kroonisen stressin ennaltaehkäisyssä tärkeää. Meneillään olevilla kliinisillä tutkimuksilla pyritään vahvistamaan tätä tukevaa tutkimustietoa .

Stressin ambulatoriseen viikkoja tai kuukausia kestävään seurantaan ei juurikaan ole tarjolla sovellutuksia. Pitkäkestoista mittausta tarvitaan, kun a) halutaan ymmärtää onko kohonnut kuormitustaso seurausta hetkellisestä kuormittavasta jaksosta vai onko se seurausta kroonisesta stressistä b) motivoidaan yksilöä tehokkaampaan stressinhallintaan reaaliaikaisen palautteen avulla. Moodmetric-älysormus soveltuu edellä mainittuihin tapauksiin hyvin. Lue lisää stressin fysiologisista mittauksista viisiosaisesta artikkelisarjastamme: http://www.moodmetric.com/fi/fysiologinen_mittaus_stressi/

Ihon sähkönjohtavuuteen voivat vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan liittyvät sairaudet tai häiriöt. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sairastavilla on rekisteröity epätyypillisiä EDA-mittausarvoja (mm. Dolu et al., 1997; Dolu et al., 1999). Erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä ihon sähkönjohtavuuden on havaittu olevan korkeampaa sekä reagoivan herkemmin (Braune et al., 1994; Hoehn et al., 1997, Lader & Wing, 1964; Blechert et al., 2007).  Depressiopotilailla sen sijaan on havaittu epätyypillisen alhaisia mittausarvoja (Argyle, 1991; Ward et al., 1983). Ihon sähkönjohtavuuden mittauksen vähäinen hyödyntäminen kliinisessä työssä selittynee pitkälti sillä, että se on aiemmin ollut mahdollista vain laboratorio-olosuhteissa.

White Paper: Moodmetric-älysormus ihon sähkönjohtavuuden mittarina – Dokumentti vapaasti ladattavissa yhteystietonsa jättäville.

Complete your name and email to read the content.
Terms of Use and Description of Our Service

Latest update: 12th June, 2019

The Moodmetric Services are provided by Vigofere Oy.

This page is used to inform website visitors and the Moodmetric ring, app and cloud service users regarding our policies with the collection, use, and disclosure of personal information if anyone decided to use our Service.

‘Service’ in this description means the complete offering of Vigofere Oy, including the Moodmetric ring purchase and rental, the smart phone app, the cloud service, browsing our website and subscribing to our newsletter. If you choose to use our Service, you agree to the collection and use of information in relation to this policy. Storing and use of personal information that we collect of you is described in this Privacy Policy.

ABOUT OUR SERVICE
The Moodmetric Service include the Moodmetric smart ring (available for purchase at the Moodmetric webshop), and the Moodmetric mobile app. The Moodmetric mobile app displays and stores the measurement data of the Moodmetric smart ring.

The Moodmetric ring automatically collects physiological data when worn. The measurement data is uploaded wirelessly to a smart phone phone via Moodmetric mobile app. You also have the possibility to choose to login to the Moodmetric cloud service, and then your data is made available to you there.

When purchasing our product or service, using our cloud service, browsing our website or ordering our newsletter, certain information is collected.

As a Moodmetric user, you are entitled to use our Service and content we provide. Using the Moodmetric Service (and/or providing input information) does not give you any legal right, title or interest in the Service or related software.

The app and cloud software may automatically download and install updates and upgrades from time to time without further notice to you. These updates are designed to technically improve and/or enhance the Moodmetric Service. You agree that we may automatically deliver such updates and upgrades to you as part of your use of the Moodmetric Service.

The Moodmetric ring is meant for recreational purposes only. Vigofere Oy’s products are not medical devices and should not be used to diagnose or treat any medical conditions. Moodmetric’s products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems.

By using the Moodmetric products and Service, you accept that we collect data from you in accordance with this Privacy Policy.

WHAT DATA IS COLLECTED
Web shop
When you purchase our Service at our web shop, you will need to provide your credit card or other applicable payment method. We do not collect or store this information because we use a third party to process payments related to our Service. When making a payment, you should refer to the Privacy Policy of our payment processor Holvi.

Customer information and purchases
From all purchases, also those made outside our web shop, we collect and store the following information: your first and last names, your e-mail address, company name and company registration number, telephone number, address and other contact information. We also register possible product returns and reclamations.

This information is used primarily for delivery purposes, and should we need to contact you regarding your purchase.

We record information of our customers and other contacts in order to improve our Service: how and when our customer has been in contact with us, what was the reason for the contact and how the matter was resolved.

Measurement data
The Moodmetric ring measures electrodermal activity and movement. Parameters calculated from these measurements are stored in the Moodmetric mobile app.

The Moodmetric ring and smart phone app provide you the full benefit of your measurement. We do not access your measurement data, unless you login to the Moodmetric cloud Service. Login to the cloud Service is completely voluntary. It gives you the possibility to store your data (e.g. in case you loose your phone), and to easily review your history data.

Retaining of personal data
Vigofere retains personal data for the period of time a legal or regulatory obligations at minimum. Storage time of customer data can be longer for legitimate business purposes. The Moodmetric cloud service data of ended customer relationships is reviewed periodically and unnecessary personal data is removed.

Newsletter
Anyone has a possibility to order the Moodmetric Newsletter with a signup form at the Moodmetric website. Name and email address are stored at the newsletter service provided MailChimp (US). Opt-out from the list is possible any time.

THE MOODMETRIC CLOUD SERVICE
The Moodmetric data can be stored to the Moodmetric cloud. Should you wish to you so, you need to separately agree to the terms and conditions of the cloud use.

Login to the cloud requires the following information: first name, last name, and email address.

This is the background information that we store. We keep your name and email address separately from your measurement data within the Moodmetric cloud. From the mobile app only the measurement data is transferred into the cloud, not manually added input. For instance Diary data from the app is not stored in the cloud.

We will never disclose any identifiable information about you to a third party. This can only be possible, if this is for your benefit and a separate agreement is made of it. A case like this would be for example, that you want your occupational healthcare provider to see your measurement data. In this case we provide access for this targeted third party with strict limitations and with your clear consent, that you can remove any time.

We can use your anonymous data (no name, nor email address) as a part of compilations, statistics and analyses for research, scientific and commercial purposes. We might use this data to enable us to monitor, review and further develop our products and Service, for our our internal records regarding the use of our Service and to support our sales and marketing.

We do no direct marketing except via our Newsletter, where you can sign off any time you want. We might contact you directly only in very important matters, such as product safety information or information regarding your product delivery.

LOG DATA
The app does use third party services that may collect information used to identify you.
Link to privacy policy of third party service providers used by the app

Google Play Services
App Store Services
In a case of an error in the smart phone app we collect data and information (through third party products) on your phone called Log Data. This Log Data may include information such as your device Internet Protocol (“IP”) address, device name, operating system version, the configuration of the app when utilizing our Service, the time and date of your use of the Service, and other statistics.

Regarding our website and the cloud service we and our Service providers use server log information for purposes such as calculating site usage levels, helping diagnose problems and improve site maintenance. These server logs may include information such as your Internet Protocol (IP) address, host name, browser type, browser language, the date and time of your request, the time(s) of your visit(s) and the web page(s) that you visited. Collecting IP addresses is standard practice on the Internet and is done automatically by many web sites.

The Moodmetric cloud service is developed for Vigofere Oy for the purpose of storing the Moodmetric measurement data. The Moodmetric cloud data is stored in servers in Finland. Vigofere Oy does not transfer personal data outside of EU. The cloud service provider is Yoso Oy. The cloud hosting service provider is Data Center Finland Oy.

OTHER POSSIBLE USES OF YOUR DATA
Mandatory disclosures: We may be obligated by mandatory law to disclose the data we collect to certain authorities or other third parties. We may also disclose and otherwise process the data we collect in accordance with applicable law to defend our legitimate interests, for example, in civil or criminal legal proceedings.

Corporate Transactions: We may disclose or transfer the data we collect in connection with the sale, merger, bankruptcy, sale of assets or reorganization of our company or other corporate settlement.

COOKIES
Cookies are files with small amount of data that is commonly used an anonymous unique identifier. These are sent to your browser from the website that you visit and are stored on your device internal memory.

This Service does not use these “cookies” explicitly. However, the app may use third party code and libraries that use “cookies” to collection information and to improve their services. You have the option to either accept or refuse these cookies and know when a cookie is being sent to your device. If you choose to refuse our cookies, you may not be able to use some portions of this Service.

SERVICE PROVIDERS
We may employ third-party companies and individuals due to the following reasons: To facilitate our Service, to provide the Service on our behalf, to perform Service-related services, to analyze and market our Service.

These third parties may have access to your personal information. The reason is to perform the tasks assigned to them on our behalf. However, they are obligated not to disclose or use the information for any other purpose.

LINKS TO OTHER SITES
This Service may contain links to other sites. If you click on a third-party link, you will be directed to that site. Note that these external sites are not operated by us. Therefore, we strongly advise you to review the Privacy Policy of these websites. We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies, or practices of any third-party sites or services.

CHILDREN’S PRIVACY
Our Service does not address anyone under the age of 16. We do not knowingly collect personally identifiable information from children under 16. In the case we discover that a child under 16 has provided us with personal information, we immediately delete this from our servers. If you are a parent or guardian and you are aware that your child has provided us with personal information, please contact us so that we will be able to do necessary actions.

DATA SAFETY
We collect and store a very limited amount of personal data. Personally identifiable information is in secure environment and we have taken reasonable steps to prevent unauthorized access, use, alteration, destruction or disclosure of this information.

A very small team can access to personal registers at Vigofere Oy. We will take all reasonable precautions to ensure that everyone inside Vigofere Oy who have been specifically granted access to information about you have received adequate training to ensure that they process that information only in accordance with this policy and with our obligations under applicable legislations.

INFORMATION ON HOW TO CONTACT US TO CHANGE OR GET COPIES OF YOUR DATA
Should you wish to review the data being held by us about you, you have the right to request details. Please make any requests in writing to us and we will comply with your request promptly.

Should you wish us to permanently delete your Personal Data being held by us, we will do so upon your request. We will delete all data, with the exception of the anonymized measurement data within the Moodmetric cloud service. In such case you understand, that we will not be able to provide the Service to you anymore.

IMPORTANT ABOUT DATA SECURITY IN INTERNET AND MOBILE SERVICE USE
The use of our Service requires a smart phone and an Internet connection. You are responsible for obtaining your own Internet connection, mobile and otherwise, to use our Service. You should understand that your mobile phone, computer and other electronic devices are susceptible to attack from third parties. We recommend you to use firewalls, store your passwords in a safe place, and create passwords for yourself that are strong. The security of your Internet connection and/or network is your responsibility and out of our control.

CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
We may update our Privacy Policy from time to time. Thus, you are advised to review this page periodically for any changes. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page. These changes are effective immediately after they are posted on this page.

REGISTERS WITH PERSONAL INFORMATION
We hold and maintain the following registers containing identifiable information:

Vigofere Register of purchased products at the Holvi web shop
Vigofere Register of delivered products
Vigofere customer Register
Vigofere cloud service subscribers
Vigofere newsletter subscribers

CONTACT US
If you have any questions or suggestions about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us.

The Moodmetric services are provided by a Finnish company Vigofere Oy. Please find our more detailed contact information can be found at our website http://www.moodmetric.com/

Vigofere Oy, c/o HealthHub, Biokatu 6, 33520 Tampere, Finland
I agree with the "Terms & Conditions"
Moodmetric kenttätutkimuksessa

Moodmetric-älysormus on kenttätutkimuskelpoinen laite, jolla voidaan seurata ihon sähkönjohtavuuden mittaustulosta sekä reaaliaikaisesti että pitkällä aikavälillä. Tuloksia voi  seurata reaaliaikaisesti älypuhelimen näytöllä, tai ladata sormuksesta tiedot puhelimelle noin kahdesti vuorokaudessa.

Tämä täysin mobiili mittaustapa mahdollistaa tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tavan seurata suuriakin tutkimusryhmiä etänä jopa viikkojen ja kuukausien ajan. Stressiä/vireystasoa voidaan tarkastella muuta dataa kuten tuottavuutta, terveystietoa tai ympäristöön liittyvää dataa vasten.

Moodmetric-pilvipalvelu

Puhelinsovelluksesta mittaustiedot voi halutessaan ladata Moodmetric-pilvipalveluun. Palvelu mahdollistaa etäseurannan pitkällä aikavälillä ja datasta voi ladata raportteja csv- ja excel-muodossa.

Software developer kit

Moodmetric-SDK:n avulla kuka tahansa voi kehittää omia sovelluksia, jotka käyttävät sormuksen mittausdataa. SDK tarjoaa rajapintadokumentaation mobiili- ja tietokonepohjaisille sovelluksille. Alustan tulee tukea Bluetooth smart:ia. SDK:n avulla pääset seuraamaan Moodmetric-käyrää sekä -indeksiä.

Moodmetric-reaaliaikasignaali

Moodmetric-käyrä näyttää miten henkilö reagoi ärsykkeisiin. Nämä voivat olla kuultua, nähtyä tai koettua tietyllä ajanhetkellä. Vaste näkyy ylöspäin suuntautuvana piikkinä, joka alkaa noin 1.5s kuluttua ärsykkeen havaitsemisesta ja saavuttaa huipun 2.5-3.0 sekunnissa.

Moodmetric-indeksi

Moodmetric-indeksi 1-100 lasketaan raakasignaalista Vigofere Oy:n omistamalla algoritmilla. Indeksi päivittyy jatkuvasti muutaman minuutin aikaikkunassa, kestää liikeartefaktoja ja on vertailukelpoinen käyttäjien kesken.

Raakadatan striimaus

Moodmetric-sormus ei tallenna raakadataa. Sitä voidaan tarkkailla vain reaaliaikaisesti striimaamalla. Tätä tarkoitusta varten Vigofere Oy on kehittänyt Windows PC logging -ohjelmiston, joka toimii yhdessä BLE-donglen kanssa.

Moodmetric-mittaus – usein kysyttyä

Julkaisut

Tomppa Pakarinen, Julia Pietilä, Hannu Nieminen. 2019. Prediction of Self-Perceived Stress and Arousal Based on Electrodermal Activity.
41st International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Päivi Heikkilä, Anita Honka, Sebastian Mach, Franziska Schmalfuß, Eija Kaasinen and Kaisa Väänänen. 2018. Quantified Factory Worker: Expert Evaluation and Ethical Considerations of Wearable Self-tracking Devices. In Proceedings of Academic Mindtrek conference (Mindtrek 2018). ACM, Tampere, Finland.

Jussila, J., Venho, N., Salonius, H., Moilanen, J., Liukkonen, J., & Rinnetmäki, M. (2018, October). Towards ecosystem for research and development of electrodermal activity applications. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference (pp. 79-87). ACM.

Jari Torniainen, Benjamin Cowley, Andreas Henelius, Kristian Lukander, Satu Pakarinen. 2015. Feasibility of an electrodermal activity ring prototype as a research tool. 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Jari Torniainen, Benjamin Cowley. 2016. A short review and primer on electrodermal activity in human computer interaction applications (Benjamin Ultan Cowley, Jari Torniainen)

Past Moodmetric research projects

Ota yhteyttä

Yliopistoyhteistyö, tutkimusprojektit: Niina Venho – [email protected] +358 40 710 4087