Tutkimus

Uusinta tutkimustietoa

Moodmetric-teknologialla lupaavia tuloksia stressitason tunnistamisessa työympäristössä

Vigofere Oy / Moodmetric

Moodmetric-älysormus on suomalaisen Vigofere Oy:n kehittämä tuki stressinhallintaan. Keksinnön takana on TkT Henry Rimminen, jolla on laaja kokemus sensoriteknologiasta ja fysiologisista mittauksista. Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden muutosta (electrodermal activity, EDA; skin conductance, SC; galvanic skin response, GSR). Mittaussignaali vastaa laboratoriolaitteiden tasoa ja se on Työterveyslaitoksen 2015 julkaisemassa tutkimuksessa todettu soveltuvan hyvin kenttätutkimuksiin (Torniainen et al., 2015).

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on hyödynnetty psykofysiologian tutkimuksessa yli sadan vuoden ajan ja ihon sähkönjohtavuus on yksi eniten tutkituista autonomisen hermoston psykofysiologista signaaleista (Boucsein, 2012). Ihon sähkönjohtavuus kertoo autonomisen hermoston sympaattisen haaran aktivaatiosta, ja se reagoi herkästi emootioihin (automaattinen ja biologisesti määräytyvä, joko tiedostamaton tai esitietoinen tunnereaktio), kognitioon (ajattelu) ja affektiin (tunnetila) (esim. Critchley, 2002).

Ihon sähkönjohtavuus kasvaa, kun hikirauhasten kautta ihon pinnalle nousee hikeä. Sympaattinen hermosto aktivoi ihon pienet hikirauhaset (eccrine sweat glands) osana esimerkiksi pakene tai taistele -reaktiota. Kämmenpuolen iho ja vastaavasti jalkapohjan iho ovat parhaimmat mittauskohdat signaalille niiden sisältämien hikirauhasten suuren tiheyden vuoksi. (esim. Boucsein, 2012).

Stressin mittaus ja Moodmetric-indeksi

Moodmetric-indeksi lasketaan Vigofere Oy:n kehittämän algoritmin avulla. Se kuvaa yksilön virittyneisyyttä asteikolla 1-100. Korkea virittyneisyys voi olla esimerkiksi positiivista innostuneisuutta tai negatiivista ahdistusta. Tällöin henkilön sympaattinen hermosto on hyvin aktiivinen. Kun indeksilukema on matala, parasympaattinen hermosto pääsee toimimaan ja elimistön palautuminen mahdollistuu. Moodmetric-indeksin vuorokausikeskiarvo antaa viitteitä autonomisen hermoston tasapainosta, joka on kroonisen stressin ennaltaehkäisyssä tärkeää. Meneillään olevilla kliinisillä tutkimuksilla pyritään vahvistamaan tätä tukevaa tutkimustietoa .

Stressin ambulatoriseen viikkoja tai kuukausia kestävään seurantaan ei juurikaan ole tarjolla sovellutuksia. Pitkäkestoista mittausta tarvitaan, kun a) halutaan ymmärtää onko kohonnut kuormitustaso seurausta hetkellisestä kuormittavasta jaksosta vai onko se seurausta kroonisesta stressistä b) motivoidaan yksilöä tehokkaampaan stressinhallintaan reaaliaikaisen palautteen avulla. Moodmetric-älysormus soveltuu edellä mainittuihin tapauksiin hyvin. Lue lisää stressin fysiologisista mittauksista viisiosaisesta artikkelisarjastamme: http://www.moodmetric.com/fi/fysiologinen_mittaus_stressi/

Ihon sähkönjohtavuuteen voivat vaikuttaa autonomisen hermoston toimintaan liittyvät sairaudet tai häiriöt. Kilpirauhasen vajaa- ja liikatoimintaa sairastavilla on rekisteröity epätyypillisiä EDA-mittausarvoja (mm. Dolu et al., 1997; Dolu et al., 1999). Erilaisissa ahdistuneisuushäiriöissä ihon sähkönjohtavuuden on havaittu olevan korkeampaa sekä reagoivan herkemmin (Braune et al., 1994; Hoehn et al., 1997, Lader & Wing, 1964; Blechert et al., 2007).  Depressiopotilailla sen sijaan on havaittu epätyypillisen alhaisia mittausarvoja (Argyle, 1991; Ward et al., 1983). Ihon sähkönjohtavuuden mittauksen vähäinen hyödyntäminen kliinisessä työssä selittynee pitkälti sillä, että se on aiemmin ollut mahdollista vain laboratorio-olosuhteissa.

Lataa tästä pdf lähdeviitteineen
Moodmetric kenttätutkimuksessa

Moodmetric-älysormus on kenttätutkimuskelpoinen laite, jolla voidaan seurata ihon sähkönjohtavuuden mittaustulosta sekä reaaliaikaisesti että pitkällä aikavälillä. Tuloksia voi  seurata reaaliaikaisesti älypuhelimen näytöllä, tai ladata sormuksesta tiedot puhelimelle noin kahdesti vuorokaudessa.

Tämä täysin mobiili mittaustapa mahdollistaa tutkijoille, yliopistoille ja tutkimuslaitoksille tavan seurata suuriakin tutkimusryhmiä etänä jopa viikkojen ja kuukausien ajan. Stressiä/vireystasoa voidaan tarkastella muuta dataa kuten tuottavuutta, terveystietoa tai ympäristöön liittyvää dataa vasten.

Moodmetric-pilvipalvelu

Puhelinsovelluksesta mittaustiedot voi halutessaan ladata Moodmetric-pilvipalveluun. Palvelu mahdollistaa etäseurannan pitkällä aikavälillä ja datasta voi ladata raportteja csv- ja excel-muodossa.

Software developer kit

Moodmetric-SDK:n avulla kuka tahansa voi kehittää omia sovelluksia, jotka käyttävät sormuksen mittausdataa. SDK tarjoaa rajapintadokumentaation mobiili- ja tietokonepohjaisille sovelluksille. Alustan tulee tukea Bluetooth smart:ia. SDK:n avulla pääset seuraamaan Moodmetric-käyrää sekä -indeksiä.

Moodmetric-reaaliaikasignaali

Moodmetric-käyrä näyttää miten henkilö reagoi ärsykkeisiin. Nämä voivat olla kuultua, nähtyä tai koskettua tietyllä ajanhetkellä. Vaste näkyy ylöspäin suuntautuvana piikkinä, joka alkaa noin 1.5s kuluttua ärsykkeen havaitsemisesta ja saavuttaa huipun 2.5-3.0 sekunnissa.

Moodmetric-indeksi

Moodmetric-indeksi 1-100 lasketaan raakasignaalista Vigofere Oy:n omistamalla algoritmilla. Indeksi päivittyy jatkuvasti muutaman minuutin aikaikkunassa, kestää liikeartefaktoja ja on vertailukelpoinen käyttäjien kesken.

Raakadatan striimaus

Moodmetric-sormus ei tallenna raakadataa. Sitä voidaan tarkkailla vain reaaliaikaisesti striimaamalla. Tätä tarkoitusta varten Vigofere Oy on kehittänyt Windows PC logging -ohjelmiston, joka toimii yhdessä BLE-donglen kanssa.

Moodmetric-mittaus – usein kysyttyä

Julkaisut

Päivi Heikkilä, Anita Honka, Sebastian Mach, Franziska Schmalfuß, Eija Kaasinen and Kaisa Väänänen. 2018. Quantified Factory Worker: Expert Evaluation and Ethical Considerations of Wearable Self-tracking Devices. In Proceedings of Academic Mindtrek conference (Mindtrek 2018). ACM, Tampere, Finland, 10 pages.

Jussila, J., Venho, N., Salonius, H., Moilanen, J., Liukkonen, J., & Rinnetmäki, M. (2018, October). Towards ecosystem for research and development of electrodermal activity applications. In Proceedings of the 22nd International Academic Mindtrek Conference (pp. 79-87). ACM.

Jari Torniainen, Benjamin Cowley, Andreas Henelius, Kristian Lukander, Satu Pakarinen. 2015. Feasibility of an electrodermal activity ring prototype as a research tool. 37th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC).

Jari Torniainen, Benjamin Cowley. 2016. A short review and primer on electrodermal activity in human computer interaction applications (Benjamin Ultan Cowley, Jari Torniainen)

Past Moodmetric research projects

Ota yhteyttä

Yliopistoyhteistyö, tutkimusprojektit: Niina Venho – [email protected] +358 40 710 4087