Usein kysyttyä

Miten Moodmetric-älysormus eroaa muista ranneke- ja sormusmittareista?

Älyrannekkeet, -kellot ja -sormukset mittaavat fysiologiaa. Lähes kaikki hyvinvointiteknologia keskittyy sykkeen ja sykevälivaihtelun mittaamiseen. Jokaisessa laitteessa on lisäksi vähintään yksi kiihtyvyysanturi, joka antaa tietoa esim. otetuista askelista.

The Moodmetric Ring does not measure heart rateMoodmetric-älysormus eroaa kaikista markkinoilla olevista hyvinvointilaitteista, sillä se ei mittaa sykettä eikä sykevälivaihtelua. Sormusta ei ole tarkoitettu  fyysisen kunnon tai fyysisen palautumisen tarkkailuun.

Moodmetric-sormus mittaa ihon sähköjohtavuuden muutosta. Laite on kehitetty seuraamaan virittymistä. Virittyminen voi johtua innostumisesta, ärsyyntymisestä, pelästymisestä, hermostumisesta, eli positiivisesta tai negatiivisesta stressistä.  Sormuksella voidaan seurata stressitasoja pitkällä aikavälillä, sekä yksittäisiä reaktioita (vaikkapa yllättyminen) reaaliaikaisesti.

Sormuksen tarkoitus on auttaa käyttäjää ymmärtämään psyykkistä (emotionaalista ja kognitiivista) kuormitusta. Eli tunnereaktiot ja vaikkapa vaikeat matemaattiset tehtävät nostavat Moodmetric-tasoja.

Sormus mittaa jatkuvasti samalla tavalla ja tarkkuudella, eli se ei keskity pelkästään unen mittaamiseen. Jos kaipaat tietoa stressitasoistasi ja palautumisestasi aamulla, päivällä ja yöllä, kannattaa ehdottomasti kokeilla Moodmetric-sormusta.

Stressireaktion voimakkuutta voidaan arvioida sympaattisen hermoston aktivaatiosta ihon sähkönjohtavuutta mittaamalla. Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuutta, ja kertoo käyttäjän stressitasojen vaihtelusta asteikolla 1-100.

 

Mitä Moodmetric-älysormus mittaa?

Moodmetric-sormus mittaa sympaattisen hermoston aktivaatiota. Korkeat tasot merkitsevät positiivista tai negatiivista stressiä, matalat rauhallisuutta.

Ihon sähkönjohtavuuden muutos kertoo sympaattisen hermoston aktiivisuustasosta. Eng. electrodermal activity (EDA)  / galvanic skin response (GSR) /skin conductance response (SCR).

Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuutta tarkasti. Moodmetric-algoritmi laskee mittausdatasta helposti ymmärrettävän indeksin 1-100. Indeksi ei häiriinny käyttäjän liikkeistä. Se on vertailukelpoinen eri käyttäjien kesken.

Mikä on ihon sähkönjohtavuuden muutoksen mittaus?

Ihon sähkönjohtavuuden mittausta on sovellettu erityisesti psykologian piirissä jo yli sadan vuoden ajan. Sympaattisen autonomisen hermoston reaktioita voidaan tarkkailla ihon sähkönjohtavuuden muutoksia mitaten.

Voimakas sympaattisen hermoston aktivoituminen kertoo nk. pakene-tai-taistele -reaktiosta: henkilö näkee, kuulee tai kokee jotain innostavaa, kiihdyttävää tai pelottavaa. Reaktio on tahdosta riippumaton ja ihmisen kehityksen alkuaikoina se oli varattu henkeä uhkaaviin tilanteisiin. Nykyihmisellä tämä reaktio voi olla päällä jatkuvasti – koetaan stressiä. Se voi olla myös positiivista, innostus tai työn imu pitää henkilön vireänä jatkuvasti, eikä hermosto pääse palautumaan.

Mitä ihon sähkönjohtavuus fysiologiselta kannalta on?

Kämmenen ja sormien sisäpuolen ihossa on nk. ekriinisiä (pieniä) hikirauhasia hyvin tiheässä. Kun sympaattinen hermosto reagoi, nämä hikirauhaset tuottavat uutta hikeä nopeasti, ja ihon sähkönjohtavuus paranee. Moodmetric-sormus mittaa tätä johtavuuden muutosta ja laskee siitä indeksin 1-100 kertomaan henkilön aktivaatiotasosta.

Mittaako Moodmetric-sormus sykettä?

Ei, ei myöskään sykevälinvaihtelua.

Onko Moodmetric-mittaus tarkka

Kyllä, Työterveyslaitos on tutkimuksissaan todennut Moodmetric-sormuksen kenttätutkimuskelpoiseksi.

Lisää tutkimustietoa Moodmetric-sormuksesta: https://www.moodmetric.com/fi/stressitason-tunnistaminen/

Miksi mittari on nimenomaan sormus, eikä esimerkiksi rannelaite?

Ekriinisiä (pieniä) hikirauhasia on kämmenen ja sormien ihossa, kuin myös jalkapohjan ihossa, merkittävästi tiheämmässä kuin ranteessa. Mittaustarkkuus muualta mitattaessa kärsisi. Lisää asiasta tässä artikkelissa.

Kertooko mittaus käyttäjän mielialoista tai tunteista?

Ei. Mittaus kertoo vain virittyneisyyden tason, ei sitä, onko tila positiivinen tai negatiinen. Mittaus ei kerro, mikä tunnetila vallitsee. Sovelluksen päiväkirjaominaisuudessa on itse mahdollista määrittää eri ajanjakson tilanteille mielihyvä – neutraali – mielipaha.

Voiko useampi henkilö käyttää samaa sormusta?

Moodmetric-sormus on tarkoitettu henkilökohtaiseen käyttöön. Oppiva algoritmi tunnistaa käyttäjän tasot ja kalibroimisen jälkeen mukautuu käyttäjälle noin 12 tunnissa.

Vaihdettaessa sormusta henkilöltä toiselle tehdään kalibrointi uudelleen. Tällöin kalibroitumisaika on otettava huomioon; ensimmäisten tuntien aikana mittaus näyttää todellista keskiarvoisempia tuloksia.

Jos sormusta halutaan käyttää esim. käyttäjätestaukseen, jossa useita henkilöitä mitataan lyhyen ajan, suositellaan ainakin 30 minuutin adaptoitumisaikaa ennen varsinaista mittausta. Tämän aikana henkilö voi koittaa rentoutua mahdollisimman paljon, sekä kiihtyä (katsomalla esim. jännittävää elokuvaa), jotta varsinainen mittaus antaisi mahdollisimman tarkkoja tuloksia.

Miten sormus otetaan käyttöön?

Miksi ja miten sormuksen kalibrointi tehdään?

Moodmetric-mittaustuloksen 1-100 määrittää algoritmi, joka säätyy käyttäjälle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että taso 1 on matalin (jonka voi saavuttaa esim. syvässä unessa) ja taso 100 on korkein mahdollinen vireystila (joka löytyy esim. kun säikähtää kovasti). Kun sormus on mitannut vähintään useita tunteja, on käyttäjältä löydetty matalia ja korkeita tasoja ja vähitellen löytyy jokaisen oma maksimi ja minimi. Tämän jälkeen mittaustulos on täysin tarkka ja näyttää käyttäjälle tyypillisiä arvoja, viimeistään vuorokauden mittauksen jälkeen, usein paljon nopeammin.

Säätyminen alkaa aina sovelluksen kalibrointinappia painamalla (Calibrate). Sormuksen tulee tällöin olla sormessa, sillä muutoin sovellus ei löydä sormusta eikä kalibrointia voi tehdä.

Saman käyttäjän tulee tehdä kalibrointi vain kerran, kun ottaa sormuksen käyttöön. Uudelleen painaminen nollaa säädöt, ja aloittaa alusta, eli sitä ei kannata tehdä muutakuin käyttäjän vaihtuessa.

Huom: Calibrate-näppäin muuttuu hetkeksi punaiseksi Android-puhelimissa ja vaaleaksi tai harmaaksi iOS-puhelimissa. Tämä voi jäädä huomaamatta, koska sormi on näppäimen päällä. Huomaat, että kalibrointi on tehty, kun päänäytölle palatessa lukema on hetken 50 – eli nollautumisen jälkeen mittaus alkaa arvosta 50.

Ovatko mittaustulokset käyttäjien kesken vertailukelpoisia?

Kyllä. Moodmetric-indeksin määräytyminen oppivan algoritmin perusteella tarkoittaa, että 100 on aina kunkin käyttäjän maksimivirittyneisyys. Vastaavasti 1 on aina rauhallisin mahdollinen tila, jonka voi saavuttaa syvässä unessa, erittäin rentoutuneessa tilassa tai meditoidessa. Tällöin, jos kahdella henkilöllä on esimerkiksi lukema 90 samaan aikaan, he ovat yhtä kiihtyneitä kumpikin (tosin toinen voi olla kiihtynyt positiviisessa, toinen negatiivisessa mielessä).

Kuinka mittaustuloksia tulkitaan?

Tästä tarkemmin ao artikkelissa:

Kuinka Moodmetric-mittaustuloksia tulkitaan

Kuinka sormus lähettää dataa puhelimeen?

Bluetooth Smart:in avulla.

Täytyykö puhelimen olla jatkuvasti sormuksen lähellä?

Ei. Sormus mittaa jatkuvasti ja tallettaa tiedon sormuksen muistiin. Data siirtyy sormuksesta puhelimeen, kun sovellus avataan ja siirrytään reaaliaikanäytöltä päivänäytölle. Sormuksessa on tilaa jopa 270h tunnin datalle, mutta siirto on hyvä tehdä pari kertaa päivässä, jotta siirto bluetoothin  yli onnistuu varmemmin.

Pitääkö sormusta käyttää koko ajan?

Parhaan hyödyn sormuksen datasta saa käyttämällä sormusta jatkuvasti. Sormusta voi käyttää myös jaksoissa. Tällöin on hyvä huomata, että sormuksen akku saattaa kärsiä käyttämättömänä olosta. Emme suosittele yli 4 viikon käyttökatkoja, tällöin sormus on ainakin välillä hyvä ladata.

Onko sormus vesitiivis?

Ei. Sormus on roiskevesitiivis.

Mitä jos mittaussignaalia ei näy?

Jos mittauskäyrä ei liiku näytöllä kun avaat sovelluksen, tarkista seuraavat:

 • laitteen bluetooth on päällä
 • laitteen sijaintitiedot ovat päällä (Android)
 • sormus on ladattu
 • puhelimen lataustaso on vähintään 20%
 • Menu-näytössä sormuksen koodi näkyy
 • jos kätesi ovat hyvin kuivat, lisää kosteusvoidetta paremman kontaktin saamiseksi
 • kylmät kädet tai liian suuri sormus voivat myös estää ihokontaktin muodostumisen

Jos nämä ovat kunnossa, kokeile myös seuraavia:

 • tarkista Menu-näytössä sormuksen koodin takaa, onko sormus yhteydessä puhelimeen normaalisti: (vasemmassa alakulmassa lukee Forget). Jos vasemmassa alakulmassa lukee Connect, on yhteys katkennut ja tällöin paina Connect.
 • käynnistää sovelluksen uudelleen
 • laittaa sormuksen lataukseen ja koskettaa rengasosaa – yhteys saattaa muodostua (latauksessa ollessa on sormuksen lähetyssignaali voimakkaampi)
 • laita puhelimen bluetooth pois päältä, ja uudelleen päälle
 • Android-puhelimissa yhteyden muodostus on toisinaan hidas. Pidä sormusta sormessa ja sovellus päällä, saattaa kestää minuutin että käyrä lähtee liikkeelle.

Android-puhelimissa sijaintitietojen tulee olla päällä, jotta puhelin löytää sormuksen. iOS:llä tätä vaatimusta ei ole. Moodmetric-sovellus ei käytä sijaintitietoja muuhun, kuin yhteyden muodostamiseen.

Pitääkö puhelimen bluetoothin olla aina päällä?

Ei. Bluetoothin pitää olla päällä ainoastaan dataa siirrettäessä, tai kun haluat tarkkailla reaaliaikakäyrää.

Huom: jos bluetooth on ollut pois päältä, on mahdollista että yhteyden uudelleenmuodostaminen pitää varmistaa: valitse Menu, valitse sormuksen koodi ja tarkista että yhteys on päällä (vasemmassa alakulmassa lukee Forget). Jos vasemmassa alakulmassa lukee Connect, on yhteys katkennut ja tällöin paina Connect.

Kuinka valitsen oikean sormuskoon?

Moodmetric-sormusta saa viidessä koossa: sisähalkaisijat 16mm, 17mm, 18.5mm, 20mm ja 21.5mm.

Sormusta voi pitää missä tahansa sormessa, paitsi peukalossa. Sormusta voi vaihtaa eri sormeen milloin tahansa. Yöksi se on hyvä laittaa sormeen missä illalla löysä, sillä sormet usein turpoavat yön aikana.

Huomaa että sormet ovat eri kokoisia eri käsissä: oikeakätisen oikean käden etusormi on paksumpi kuin vasemman käden. Tämä auttaa löytämään sopivan sormuksen.

Oikean koon voit määrittää mittaamalla jonkin sopivan sormuksen sisähalkaisijan, tai käyttämällä mittataulukkoa, esim http://findmyringsize.com/.

Mistä sovelluksen voi ladata?

App Storesta ja Googlen Play -kaupasta.

Toimiiko sovellus kaikilla puhelinmalleilla?

Moodmetric-sovellus toimii iOS ja Android -puhelimissa ja -tableteissa, jotka ovat bluetooth4-yhteensopivia.

iOS

Applen iPhonet: 4S ja kaikki uudemmat

Applen iPadit:

iPad, 3rd generation
iPad, 4th generation
iPad mini
iPad mini 2
iPad mini 3
iPad Air
iPad Air 2

ja uudemmat

Android

Moodmetric-sovellus on saatavilla lähes kaikille Android-puhelimille. Aivat kaikki mallit eivät sitä kuitenkaan tue. Tarkista ennen sormuksen tilaamista, löytyykö sovellus puhelimesi Play-kaupasta, ja saatko sen asennettua.

Vaikka asennus onnistuisi, saattaa yhteydenmuodostus sormuksen ja puhelimen välillä olla erittäin hidasta joillakin malleilla.

Pystyykö Moodmetric-sovellukseen integroitumaan?

Kyllä, Moodmetric Software Developer Kit on vapaasti saatavilla. Lue lisää https://www.moodmetric.com/tutkimus/

Pilvipalvelu

Moodmetric-pilvipalveluun saa talteen puhelimessa olevat mittaustiedot. Se on myös helppo tapa seurata stressitasoja pitkällä aikavälillä, ja mahdollistaa excel- ja csv-raporttien ajon.

Pilvipalveluun kirjautuminen on vapaaehtoista. Sormuksen ostaneet voivat luoda käyttäjätunnukset täältä http://www.moodmetric.com/fi/pilvipalvelu/

Kirjautuminen kannattaa tehdä ensin tietokoneen selaimella, ja sen jälkeen samoilla tunnuksilla Moodmetric-mobiilisovelluksesta. Jos ei halua kirjautua, voi sovelluksessa ohittaa tämän painamalla ”Use without cloud service”.

Huom: Mahdolliset sisäänkirjautumisongelmat saattavat johtua käytetystä selaimesta. Suositellut selaimet: Chrome ja Firefox.

Tunnuksissa on myös syytä välttää ääkkösiä.

Oletko kiinnostunut pilvirajapinnasta, ja näkemään Moodmetric-mittaustuloksen omalla alustallasi? Ota yhteyttä [email protected]

Mitkä seikat voivat stressin lisäksi aiheuttaa normaalista poikkeavia Moodmetric-tasoja?

Pitkäaikaissairaudet

Vakavat sairaudet liittyvät usein autonomisen hermoston epätasapainoon. Moodmetric-mittaus voi näyttää hyvin korkeita tai matalia tasoja. Hoidot ja lääkitys vaikuttavat myös (ks. seuraava kohta).

Lääkitys

Kaikki vahvat lääkkeet, mutta erityisesti hermostoon vaikuttavat, voivat vaikuttaa autonomisen hermoston tasapainoon. Moodmetric-mittaus voi lääkitykseen liittyen hetkellisesti tai jatkuvasti näyttää epätavallisia tasoja.

 

Oletko tehnyt havaintoja tilanteista, joissa Moodmetric-lukema on herättänyt ajatuksia? Lähetä meille kysymyksesi. Julkaisemme tässä vastaukset, jotka saattavat kiinnostaa myös muita Moodmetric-käyttäjiä. 

[email protected]