Moodmetric-valmentajat

Moodmetric tekee yhteistyötä valmennusyritysten ja hyvinvoinnin ammattilaisten kanssa. Moodmetric-älysormus on suunniteltu pitkän aikavälin stressinhallinnan välineeksi, ja on siten erinomainen työkalu valmennuskäyttöön.

Moodmetric-valmentajat käyttävät älysormusta niin reaaliaikaiseen seurantaan (esim. urheilijan keskittyminen), kuin viikkoja tai kuukausia jatkuvaan psyykkisen ja kognitiivisen kuormituksen mittaamiseen.

Moodmetric AMMATTILAISILLE -KOULUTUS

Koulutuksen läpikäyneet osaavat hyödyntää Moodmetric-sormusta valmennuksen ja stressinhallinnan työkaluna. Koulutuksessa opitaan muun muassa

  • Mitä ihon sähkönjohtavuuden (EDA) mittaus on ja miten se
    suhteutuu muihin psykofysiologisiin mittauksiin (esim. HRV)
  • Tulkitsemaan Moodmetric-mittausdataa
  • Moodmetric-älysormuksen käyttäminen henkilö- ja ryhmävalmennuksissa

SEURAAVA MOODMETRIC AMMATTILAISILLE -KOULUTUS JÄRJESTETÄÄN TAMPEREELLA 23.1.2020.

Koulutuksen hinta 395 € + alv 24%

Kysy lisää: [email protected] / 044 309 6997

Moodmetric-valmentajakoulutus elokuu 2017

Valmentajiamme 

Pertti Ratilainen

Pertti Ratilainen on mentaalivalmentaja, joka on tehnyt merkittävän uran erityisesti jääkiekon ja golfin parissa. Hänen asiakkaitaan: HIFK, Karhu-Kissat, HPK, KHL/Jokerit, EräViikingit ja Suomen Golfliitto sekä Numminen & Kankkonen Golfakatemia. Pertti Ratilainen on tunnettu urheilun ohella yritysjohdon sekä yksityishenkilöinen valmentajana.

Pertti Ratilainen – yrityssivu

Miia Huitti

Miia Huitti on stressinhallintavalmentaja, jonka intohimona on inspiroida meitä jokaista voimaan paremmin ja olemaan onnellisempi niin työssä kuin vapaa-ajallaan helppojen työkalujen avulla.  Miia on entinen pankinjohtaja ja henkilökonsultti ja hänen työnantajiaan ovat olleet mm. Sampo Pankki ja Mercuri Urval.

Omakohtainen kokemus kuormittavasta elämästä pakotti Miian etsimään ratkaisuja parempaan elämään ja hän löysi käytännönläheisiä työkaluja, joiden avulla tuhannet ihmiset Suomessa ja maailmalla ovat saaneet stressitasonsa pysyvästi alas. Miia on koulutukseltaan KTM, HuK ja sertifioitu stressinhallintavalmentaja. Hän on opiskellut stressilääketiedettä Turun yliopistossa ja syksyllä 2016 häneltä julkaistiin kirja Stressikupla – Hyvää elämää ilman ahdistusta (Viisas Elämä -kustantamo).

Moodmetric sormusta hyödynnän erityisesti ryhmävalmennuksissa. Myös henk. koht. valmennusten tukena. Asun Pirkanmaalla, valmennan koko Suomessa.
Yhteystiedot
Miia Huitti
0400 712 810,
Twitter: @huittimiia
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/miia-huitti-0903041/

Päivi Roiha

Päivi Roiha on innostava hyvinvointivalmentaja, jota kiinnostaa erityisesti ihmisten jaksaminen ja henkinen hyvinvointi. Hänen osaamisalueitaan ovat kuormittava tietotyö ja palautuminen, suorituskeskeisyys, itsetuntemus ja itsensä arvostaminen.

Päivillä oli pitkä ura ICT-alan yrityksessä, jossa hän näki ja koki miten kuormittava työ ja suorituskeskeisyys vaikuttivat ihmisen jaksamiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Tällä hetkellä Päivillä on oma yritys, jonka kautta hän haluaa auttaa ihmisiä tulemaan tietoisiksi omasta hyvinvoinnistaan ja elämään itsensä näköistä elämää.

Yhteystiedot
[email protected]
040-743 0799
www.roihahdus.fi

Minna Tervo

Minna Tervo on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin asiantuntija ja digitaalisen hyvinvointivalmennukseen uranuurtaja. Hänen erityisosaamisalueitaan ovat stressi ja palautuminen, liikunta, painonhallinta ja laihdutus, urheiluravitsemus sekä fyysinen valmennus. Käytännön kokemusta Minnalle on kertynyt urheilijana, valmentajana, opettajana ja tutkijana. Hän on arvostettu kouluttaja ja valmentaja, joka valmentaa yksittäisten ihmisten lisäksi myös valmentajia. Tohtori Tervo on myös kysytty puhuja eri asiantuntijaseminaareissa, ja hän on kirjoittanut väitöskirjansa lisäksi useita lehtiartikkeleja ja tiedejulkaisuita.

Digiterveys – yrityssivu

Taina Siukola

Taina Siukola on peruskoulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ja toimii nykyään oman yrityksensä puitteissa työyhteisökouluttajana ja coachina sekä mindfulness-ohjaajien kouluttajana. Työuransa ensimmäiset kaksi vuosikymmentä hän oli elintarviketeollisuuden palveluksessa kehitys-, myynti- ja markkinointitehtävissä. Vakava työuupumus johdatti hänet tutkimaan syvemmin kroonista stressiä, sen syitä ja siitä palautumista sekä etsimään uudenlaisia, vähemmän kuormittavia työn tekemisen tapoja. Mindfulness-taidoista muodostui tällöin se pelastusrengas, jonka avulla hän oppi pysähtymään itsensä äärelle ja ymmärtämään paremmin työn ja levon – stressi- ja palautumisjaksojen – rytmittämisen merkitystä stressin kroonistumisen ehkäisemisessä. Mindfulness antoi hänelle myös käytännönläheisiä menetelmiä hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Nykyisessä työssään työyhteisökouluttajana ja coachina hän pyrkii tukemaan asiakkaidensa henkilökohtaista kasvua ja omia oivalluksia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin rakentamiseksi. Mindfulness-ohjaajien kouluttajana hänen tavoitteenaan on levittää kestäviä elämän ja työntekemisen tapoja edelleen jaettaviksi uusille asiakasryhmille.

Yhteystiedot:
[email protected]
p. 0405101702
www.inspiralcoach.fi
www.mindfulnesstyossa.fi
www.mindfulness-ohjaajakoulutus.fi

Irmeli Viljanen

Irmeli Viljanen on erikoissairaanhoitaja, Reiss (motivaatioprofiili)- motivaatiovalmentaja ja
stressinhallintaohjaaja. Hänellä on yli 30 vuoden työkokemus terveydenhuollon eri sektoreilta.

Kiinnostus nimenomaan ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon on johtanut vuosien varrella etsimään entistä enemmän tietoa ravitsemuksen, geeniperimän ja stressin merkityksestä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

Suuri mielenkiinto erityisesti stressin mekanismiin ja vaikutuksiin kehossa on innostanut etsimään
konkreettisia työkaluja kroonisesta stressistä ja uupumuksesta selviytymiseen.

Pitkään jatkunut krooninen stressi on haastava tilanne ja siihen ei välttämättä löydy nopeita ratkaisuja. On mentävä asioiden juurille ja lähteä sitä kautta rakentamaan eheämpää elämää. Motivaatio- ja stressivalmennuksissa tavoitteena on auttaa asiakasta itseään oivaltamaan mikä häntä ohjaa ja motivoi. Valmennus auttaa tekemään pysyviä muutoksia elämässä ja sen myötä ylläpitämään terveyttä ja hyvinvointia.

Irmeli Viljasen erityisosaamisalueita ovat kroonisen stressin aiheuttamien oireiden helpottaminen kuten vireyden palauttaminen pitkään jatkuneessa uupumuksessa, uniongelmien selättäminen, suolisto-ongelmien helpottaminen sekä kortisolitasojen normalisointi unohtamatta ravitsemuksen merkitystä. Palautumiseen etsitään yhdessä sopivia keinoja ja ratkaisuja jotka toimivat jatkossa ennaltaehkäisevästi pitkällä aikavälillä.

Yhteystiedot
Irmeli Viljanen
040 504 8413
[email protected]
https://www.motivoidu.fi/

Maiju Vuolle

Maiju Vuolle on hyvinvointia ja tuottavuutta parantavien työpäivien muotoilusta innostunut tekniikan tohtori. Maiju tarkastelee tietotyöläisten tavoitteita ja tarpeita, ja kehittää eri sidosryhmiä osallistamalla uusia työnteon tapoja ja palveluja tietotyön tueksi. Kiinnostuksen kohteisiin kuuluu myös kokeilujen ja uusien palvelujen vaikutusten arviointi ja työntekijäkokemuksen mittaaminen. Maiju tiimeineen on hyödyntänyt Moodmetriciä työntekijöiden virittyneisyyden seuraamiseen ja työtapojen kehittämiseen erilaisissa työympäristöissä, kuten monitilatoimistoissa, co-working tiloissa ja hajautetussa työssä.

[email protected], 040 559 6424, twitter: @MaijuVuolle, linkedin: https://www.linkedin.com/in/maiju-vuolle/

Amy Skogberg

Amy Skogbergin erityisosaamisalueita ovat stressinhallinta, oman työn johtaminen, ajanhallinta ja motivaatiohaasteiden selättäminen. Hän on koulutettu mentaalivalmentaja, joka valmentaa sekä urheilijoita että yksityishenkilöitä. Hänet tunnetaan myös innostavana ja aktivoivana luennoitsijana. Amyn sydämenasia on tietoisuuden lisääminen stressistä ja stressinhallintakeinoista.

Yhteystiedot:
[email protected]
puh 040-7275636
https://www.amyskogberg.com/amy-skogberg-fin/

Jaana Vuorisalo

Jaana Vuorisalo toivottaa sinut tervetulleeksi matkalle kohti muutosta ja parempaa elämää!

Kiire, stressi, väsymys, burn out, masennus ja ahdistus ovat asioita, joita liian moni elämässään kokee – Ovatko nämä sinulle tuttuja asioita? `Elämä on kokonaisuus`, – emme voi erottaa työ- ja siviilielämää toisistaan. Kokemus on osoittanut, että monesti me ihmiset koetamme korjata asioita ”väärästä paikasta”. Joskus negatiivinen stressi nouseekin yksityiselämästä, vaikka itse nimeämme syyksi työn – tai päinvastoin. Toisaalta myös työ saattaa polttaa ihmisen loppuun liiallisen innostuneisuuden vuoksi! Erityisherkät ihmiset puolestaan saattavat kokea monenlaisia stessiperäisiä oireita suhteellisen rauhallisessakin ympäristössä.

Jaana on koulutukseltaan erikoissairaanhoitaja, sairaanhoidon opettaja, KK (aikuiskasvatustiede), NLP-practitioner. Hän on toiminut life coachina 15 vuoden ajan ja tukenut ihmisiä löytämään toimivia ratkaisuja arkipäivän elämän tasapainottamiseen. Toisinaan Jaanan valmennuksessa sukelletaan myös syvemmälle sielun syvyyksiin. Itsekin erityisherkkänä ihmisenä, hän on auttanut myös useita erityisherkkiä löytämään elämäänsä tasapainoa ja uudenlaista energisyyttä. Henkisen hyvinvoinnin lisäksi Jaana kiinnittää valmennuksessaan huomiota myös fyysiseen hyvinvointiin mm. mittaamalla vitamiini- ja hivenainetasoja HCA-menetelmällä. Moodmetric-mittaus tarjoaa faktatietoa siitä, ”missä mennään”. Sen avulla Jaana tarjoaa sinulle entistä laadukkaampaa henkilökohtaista valmennusta kohti nautittavampaa elämää.

Lisätiedot
https://www.etv-valmennus.fi/

Reidar Wasenius

​​Reidar ​Wasenius ​on toiminut koulutuksen ja viestinnän parissa Suomessa ja ulkomailla vuodesta 1984​ – ​työnantaji​naan​​ mm. Nokia, Samsung, Digital Equipment Corporation, TEKES​ ja​ Yleisradio. ​​Tällä hetkellä Reidar toimii ​Personal Brainerina​ ja Aivobic-ohjaajana ​maailman ensimmäisessä Aivokuntokeskuksessa, BRIIM Centerissä. Hän auttaa​ ​asiakasyritystensä työntekijöitä jaksamaan paremmin ja saavuttamaan parempia tulo​k​s​ia. Hän on medioiden viikottain käyttämä asiantuntija aivojen, oppimisen ja viestinnän alueilla. Hänen uusin kirjansa on neurobiologi Tiina Hutun kanssa kirjoittama ​ja WSOY:n julkaisema ​”Personal Brainer – treenaa aivosi vireiksi”.​ ​Reidarilla on ​ ​maailman kuunnelluin suomalaisääni. Kuulet sen viikottain eri kielillä puhelimessasi ja matkustaessasi VR:n junissa.

[email protected]
0400 432 100

www.briim.fi

Raija Laaksonen

Raija Laaksonen käyttää työkaluinaan joogaa, pilatesta, meditaatiota, ääntä ja hengitystä. Hän kuljettaa opastettavansa kohti oman kehon ja mielen aistimista. Kaikki muu ympärillä oleva pysähtyy ja syntyy tunne kotiinpaluusta. Kun keho saa huomiota, sen on helppo rentoutua. Kun keho rentoutuu, myös mieli rauhoittuu ja lakkaa säntäilemästä sinne tänne. Keskipakoisuus muuttuu keskihakuisuudeksi. Linkki itseen on syntynyt.

Raija Laaksonen on myös hengitysterapeutti ja hengitys onkin vahvasti läsnä hänen opetuksessaan. Hengitys antaa meille paitsi happea, myös elämän energiaa. Se taustoittaa kaikki kehosovellukset eli on tärkeää, että hengitys saa virrata luonnollisen vapaasti. Hengityksen laatu kertoo kantajastaan. Jännittynyt keho tuottaa jännittynyttä hengitystä. Siksi etsitään ensin keinot kehon rentouttamiseksi.

Kehon ja mielen tasapainottamiseksi Laaksosella on käytössään myös tiibetiläiset maljat ja gong, joiden äänen värähtely ei voi jättää ketään kylmäksi. Soitto murtautuu läpi jännittyneiden lihasten suojapanssareiden ja rentoutuminen on vääjäämätöntä.

Raija Laaksonen on ensimmäiseltä koulutukseltaan diplomikielenkääntäjä – kehokieli on kuitenkin se, missä hän on tällä erää omimmillaan. Ainut tapa tuntea joku henkilö tai mitään muutakaan ulkoisen maailman ilmiötä, on tuntea oma kehonsa. Elämä virtaa sen lävitse.  Hän on ollut ammatillinen keho-mieli  opas vuodesta 2002 ja välittää tietotaitoaan niin yksityisille, ryhmille kuin firmoillekin.

Yhteystiedot
[email protected]
050-336 0188
www.pranava.fi