Referenssit

Tutkija Susanna HartikainenTutkija Susanna HartikainenTampereen teknillinen yliopisto

Työskentelen tohtorikoulutettavana Tampereen teknillisellä yliopistolla tuotantotalouden ja tietojohtamisen laboratoriossa.

Eräs tutkimusryhmämme jäsen oli kuullut Moodmetric-esittelyn ja kiinnostui tästä uudesta mahdollisuudesta mitata virittyneisyyttä. Perinteisesti emootioiden tutkimus on perustunut pitkälti itseraportointiin, ja fysiologiset mittarit tuovat objektiivista tietoa täydentämään tätä. Moodmetric-sormuksen tekemä ihon sähkönjohtavuuden mittaus (electrodermal activity) on paljon käytetty menetelmä kognitiivisen ja emotionaalisen virittyneisyyden mittauksessa, joten se soveltui meidän tutkimukseemme hyvin.

Päätimme ottaa sormuksen tutkimusvälineeksi, sillä sitä voi käyttää autenttisessa tilanteessa liikuteltavuutensa vuoksi eikä mittaus vaadi laboratorio-olosuhteita.

Tutkimuksen näkökulmasta jatkuva mittaus antaa uutta tietoa, jolla voidaan täydentää itseraportoinnilla tehtäviä havaintoja. Jatkuva fysiologinen mittaus on uraauurtavaa oppimisen ja opiskelun tutkimuksessa, erityisesti autenttisessa ympäristössä tehtynä. Se on herättänyt myös paljon kiinnostusta yhteistyökumppaneissamme.

Lue Susanna Hartikaisen haastattelu tästä.

GoforeGoforeHeini Ala-Vannesluoma

Työn imu voi uuvuttaa huomaamatta

On kohtalaisen helppoa tunnistaa fyysisen ponnistelun aiheuttama palautumisen tarve, mutta hankalampaa on huomata emotionaalisen ja kognitiivisen stressin vaikutus – ylipäänsä ymmärtää se, että paikallaan istumalla ja ruutua tuijottamalla voi saada itsensä ylikierroksille. -Firmoissa ei vielä oikein ymmärretä, mistä tietotyöntekijän kuormitus syntyy. Operoidaan pitkälti teollisuuden ajan opeilla ja luulen, että kestää vielä pitkään ennen kuin ymmärretään kunnolla miten yksilöllisesti tuetaan jokaista työntekijää kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin näkökulmasta, Heini pohtii.

Moodmetricin hyvinvointiluento ‘Stressi ja palautuminen tietotyössä’ oli Heinin mukaan kompakti tietopaketti, joka innosti goforelaisia ja herätti hyvää keskustelua myös jälkeenpäin. Luennolla käsiteltiin kuormitusta erityisesti tietotyön näkökulmasta ja esiteltiin keinoja yksilölliseen stressinhallintaan Moodmetric-älysormusta hyödyntäen. Vuorovaikutteisella luennolla rikottiin muun muassa uskomuksia siitä, että työn määrä ei ole sama kuin työn kuormittavuus tai että vain laiskat ja heikot uupuvat. Aihe oli niin kiinnostava, että keskustelut jatkuivat vilkkaana vielä virallisen osuuden jälkeen.

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:n Tampereen yksiköllä on hyviä kokemuksia sensoriteknologian hyödyntämisestä opiskelijoiden terveydenhoidossa.

Tampereen YTHS sai syksyllä 2016 insinööriopiskelijalta vinkin kokeilla Moodmetric-älysormusta opiskelijoiden stressinhallinnan tukena. Vastaava hoitaja Anna Malmberg-Virta YTHS:ltä kiinnostui ideasta heti, sillä stressinhallinnan haasteet ovat kasvava ongelma korkeakouluissa ja uusia opiskelijoiden tukemisen keinoja etsitään jatkuvasti.

Jo kahden viikon käyttö on kokemusten mukaan lisännyt opiskelijoiden kiinnostusta omien tuntemusten havainnointiin sekä itsestä huolehtimiseen. Työntekijöiden keräämän palautteen mukaan Moodmetric-älysormus on auttanut opiskelijoita tunnistamaan stressiä ja käynnistänyt pohdiskelua omasta elämästä sekä toimintatavoista. Vastaavasti Moodmetric-älysormuksen avulla opiskelijat ovat oppineet tunnistamaan mikä rauhoittaa ja tyynnyttää, ja siten löytämään keinoja palautumiseen. Paljon itseltään vaativat opiskelijat ovat mittaustulosten myötä sallineet enemmän lepoa itselle ja käyttäjien tiedetään tehneen muutoksia arkeensa sormuksesta saadun palautteen perusteella.

Malmberg-Virta on hyödyntänyt Moodmetric-älysormusta myös omalla yksityisvastaanotollaan kognitiivisena psykoterapeuttina ja kertoo, että tällä mittarilla tapahtuva asiakkaan itsemonitorointi voi joissain tapauksissa edistää terapian vaikuttavuutta. Reaaliaikainen ja asiakkaalla jatkuvasti käytössä oleva psykofysiologinen palaute mahdollistaa asiakkaalle roolin, jossa hän on aktiivinen toimija ja motivoituu ottamaan vastuuta oman hyvinvointinsa suhteen. Malmberg-Virta pitääkin Moodmetric-älysormusta toimivana stressinhallinnan työkaluna.

Pertti RatilainenPertti RatilainenNäen työssäni, että ihmiset ovat kadottaneet kosketuksen itseensä, he eivät enää tiedä milloin pitäisi levätä, ja milloin voi toimia täydellä teholla. Moodmetric-data auttaa ymmärtämään henkisen kuormituksen tasoa.

Olen sekä yritysjohdon että urheilijoiden henkinen valmentaja ja seurannut huippusuorittajien elämää läheltä yli kymmenen vuotta. Valmennan ja ohjaan yksilöitä tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja persoonallisia ominaisuuksiaan.

Koska henkisen kuormituksen hallinta on ratkaisevassa osassa optimaaliseen suorituskykyyn pääsemisessä, etsin jatkuvasti työkaluja tämän tueksi. Moodmetric-mittaus kiinnosti ja kokeilin sitä ensin useamman kuukauden. Otin älysormuksen mukaan asiakastyöhön todettuani sen erinomaiseksi kognitiivisen ja emotionaalisen stressin todentajaksi.

Olen jatkanut mittausta myös itse, erityisen kiinnostavaa on unen mittaus. Moodmetric-älysormus näyttää levon laadun erittäin hyvin ja aamulla tiedän datan perusteella, mihin päivän aikana rahkeet tulevat riittämään.

Olen aktiivinen golfin harrastaja ja nuorten golf-lupausten henkinen valmentaja. Mittaamalla ja tarkkailemalla itseäni kierroksen aikana teen havaintoja jotka tukevat persoonallisia ominaisuuksiani tai vahvuuksiani. Opin havainnoimaan, mitkä ovat minulle kuormittavat olosuhteet.

Samoin seuraan valmennettaviani kentällä, ja autan heitä ymmärtämään korkean vireystilan vaikutusta pelaamiseen. Moodmetric-mittaus toimii erittäin hyvin tällaisessa yksittäisen tilanteen reaaliaikaisessa seurannassa, mutta parhaat tulokset yksilöt saavat jatkuvalla ja pitkäaikaisella mittauksella. 

 

 

Sanna PiitulainenSanna Piitulainen

Meille ostettiin Moodmetric-sormus työpaikalle henkilöstön vapaaseen käyttöön. Todella mielenkiintoista on ollut seurata mikä nostaa kierroksia ja mikä palauttaa. Yllätyksiä ja uusia havaintoja on tullut. Vaikka joku olisi kivaa, ei se välttämättä ole palauttavaa, eivätkä ikävät asiat ollenkaan aina kuormittavia.  Ja yöunen vaikutus on hurja!

Oman palautumisen seuraaminen todella motivoi tekemään asioita erilailla ja pitämään asian paremmin mielessä. Jännittävää nähdä ovatko omat kuormittumisen luvut erilaisia kun seuraavan kerran sormus tulee minulle. Ainakin motivaatio on nyt kohdillaan ja ymmärrän paremmin kuinka omilla teoilla on merkitystä. Loistava keksintö!

Saara HavistoSaara HavistoOn helpottavaa tiedostaa, että hetkellinen stressi ei tosiaankaan ole pahasta

Aluksi suhtautumiseni Moodmetric-sormukseen ja -sovellukseen oli skeptinen. Epäilin, että miten niin pieni sormus pystyisi mittaamaan stressitasojani. Heti vuorokauden käytön jälkeen sain kuitenkin huomata epäilyjeni olevan vääriä.

Sovelluksen piirtämät graafit kulkivat hyvin käsi kädessä sen kanssa, miltä minusta itsestänikin tuntui. Kun töissä oli ollut hektistä ja tiukkoja tilanteita, näytti Moodmetric ajoittain punaista. Alkuun ajattelin, että vapaapäivinä olen varmasti rentoutunut ja graafit näyttäisivät pelkästään vihreää. Näin ei kuitenkaan, sillä vapaapäiville ajoittui kuormittavia hetkiä myös.

Toisinaan kävi myös niin, että ajattelin esimerkiksi aamupäivän olleen todella stressaava ja kaikin puolin kaoottinen. Illalla kuitenkin huomasin, ettei kyseisistä tilanteista ollut tullutkaan korkeita stressiarvoja sovellukseen. Tällainen tilanne laittoi minut pohtimaan, että toisinaan stressi voi olla myös kuviteltua. Saatan jännittää jotain asiaa paljon etukäteen ja kuvittelen olevani stressaantunut. Sovelluksen ansiosta huomasin, että vaikka kuvittelin olevani stressaantunut, ei kroppani koe sitä välttämättä kuormittavana. Uskon, että tämän tiedon avulla pystyn jatkossa vähentämään negatiivisia tunnetiloja tietyissä tilanteissa.

Lohduttavaa oli huomata, että jokaisena päivänä keskiarvo kieppui siinä 49 – 53 välissä. Ajoittain on siis täysin tervettä ”käydä punaisella”, kunhan päivän keskiarvo pysyy hyvissä arvoissa. On jotenkin helpottavaa tiedostaa nyt, että hetkellinen stressi ei tosiaan ole pahasta.

Eniten olen kiitollinen siitä tiedosta, että nukun yöni hyvin. Nukkumaanmeno on ollut asia, mitä minun on pitänyt opetella. Aiemmin saatoin valvoa iltaisin hyvinkin pitkään ja yöunet jäivät väistämättäkin liian lyhyiksi. Haluan nukkua jatkossakin riittävästi ja Moodmetric-sovelluksen tarjoama data kannustaa minua siinä.