Moodmetric helpottaa stressinhallintaa

Stressi on kehon luonnollinen reaktio sopeutumista vaativaan tilanteeseen. Sopiva määrä stressiä pitää ihmisen toimeliaana, motivoituneena ja innostuneena. Työn imu, haastava elämäntilanne, vaativat harrastukset, kaikki lisäävät kuormitusta huomaamatta. Elimistö ei tiedä, onko stressi positiivista vai negatiivista. Myös innostuksesta täytyy palautua.

Moodmetric-mittaus antaa viitteitä henkilön kuormituksen ja palautumisen tasapainosta. Käyttäjä näkee reaaliaikaisesti tekemisen ja levon vaikutuksen. Useamman viikon seuranta auttaa pohtimaan elämää kokonaisuutena, ja näyttää onko tarvetta lisätä päiviin palautumista. Moodmetricin avulla on helppo löytää yksilölliset keinot palautumisen varmistamiseksi muuttuvissa elämäntilanteissa. Välitön palaute motivoi tekemään muutoksia oman hyvinvoinnin edistämiseksi.

Moodmetric auttaa yksilöitä ja yrityksiä ennaltaehkäisemään pitkittyneen stressin vaikutuksia sekä tukemaan ylikuormitustilan purkamisessa. Moodmetric-älysormus on myös väline tutkijoille. Se sopii sekä stressireaktioiden välittömään havainnointiin että pitkän ajan stressitutkimukseen.

 

Palvelumme

Moodmetric-älysormus ja MOBIILIsovellus

Moodmetric-älysormus ja sovellus ovat yksinkertaisin tapa mitata stressiä ja palautumista. Moodmetric-älysormus mittaa ihon sähkönjohtavuuden  muutosta, joka kertoo sympaattisen hermoston aktivaatiosta. Sympaattinen hermosto aktivoituu, kun yksilö kokee emotionaalista, kognitiivista tai fyysistä stressiä.

Moodmetricin palvelut sopivat yksilöille jotka ovat tavoitteellisia, haluavat suoriutua tehtävistään hyvin ja tiedostavat työn ja ympäristön tuomien paineiden haasteellisuuden. Asiakkaamme haluavat oppia tasapainottamaan stressiä ja palautumista paremmin.

Moodmetric yrityksille

Yrityksille tarjoamme Moodmetric-mittauspalvelua, joka auttaa stressin ymmärtämisessä ja haitallisen stressin ennaltaehkäisyssä. Mittausjaksot ovat kahdesta kahdeksaan viikkoa. Hyvinvointiluentomme sekä mittaukseen liittyvät palvelut varmistavat, että jokainen mittaukseen osallistuva saa parhaan hyödyn jaksosta.

Stressi ja analytiikka

Stressin jatkuva mittaaminen tuo mahdollisuuksia, joiden hyödyntämistä pohdimme jatkuvasti tutkimuskumppaniemme kanssa. Moodmetric-älysormus tarjoaa tutkijoille mahdollisuuksia ymmärtää stressiä aivan uudella tavalla. Yksilöiden ja organisaatioiden stressitasoja voidaan verrata pitkän ajan dataan muista lähteistä, esimerkiksi tuottavuuteen, ympäristöstä saatavaan tietoon tai terveyteen liittyviin mittauksiin.